ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2561 วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์27 ธ.ค. 2560 03:14โดยAdmin Picture


พิธีประดับบ่าประจำชั้นปี สาขาวิชาช่างอากาศยาน ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์27 ธ.ค. 2560 03:12โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 04:08 ]


การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์27 ธ.ค. 2560 03:11โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 03:57 ]


การประชุมคณะกรรมการสมาคมนายช่างอากาศยาน ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์27 ธ.ค. 2560 03:08โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 03:48 ]


งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

โพสต์6 ธ.ค. 2560 01:18โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 21:15 โดย ADMIN WEB ]

โครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์ฯ

โพสต์6 ธ.ค. 2560 01:09โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:51 ]

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์30 พ.ย. 2560 02:25โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 18:18 ]


โครงการปลูกจิตสำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไท

โพสต์24 พ.ย. 2560 03:54โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:47 ]


1-10 of 12