คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 284/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์18 พ.ค. 2561 02:01โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2561 02:02 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 283/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอบรมนักเรียน นักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 พ.ค. 2561 01:58โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2561 01:59 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 271/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคปีการศึกษา 2561

โพสต์11 พ.ค. 2561 04:30โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2561 04:30 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 270/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคปีการศึกษา 2561

โพสต์11 พ.ค. 2561 04:28โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2561 04:29 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 259/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำภาคปีการศึกษา 2561

โพสต์6 พ.ค. 2561 19:04โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 19:04 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 253/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์1 พ.ค. 2561 23:40โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2561 23:40 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 228/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2)

โพสต์30 เม.ย. 2561 20:27โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 20:28 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 223/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

โพสต์10 เม.ย. 2561 00:01โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 00:01 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 202/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:36โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:36 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 195/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์31 มี.ค. 2561 01:12โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2561 01:13 ]


1-10 of 55