คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 015/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมสอบสวนและพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษา

โพสต์8 ม.ค. 2561 05:01โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 05:01 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 007/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ม.ค. 2561 20:01โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 20:01 ]


คำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 479/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับสถานประกอบการ

โพสต์4 ม.ค. 2561 19:57โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 19:57 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 771/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญวันปีใหม่ ปี 2561

โพสต์26 ธ.ค. 2560 04:55โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 04:15 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 770/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

โพสต์26 ธ.ค. 2560 04:54โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 04:14 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 768/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ธ.ค. 2560 04:53โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 04:12 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 767/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

โพสต์20 ธ.ค. 2560 18:13โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 18:14 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 761/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ธ.ค. 2560 19:39โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 19:39 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 708/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม) ครูจ้างสอน

โพสต์18 ธ.ค. 2560 19:04โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 19:04 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 753/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานประกอบการ

โพสต์14 ธ.ค. 2560 19:09โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 19:09 ]


1-10 of 28