รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2  อัตรา

1. เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    1  อัตรา

2. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 1  อัตรา

ดุูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK