รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

 

ประกาศการสอบ V-NET


 

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ

(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)


อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ

(1) ดินสอดำ 2B

(2) ยางลบ

(3) ปากกา

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

บัตรประจำตัวผู้สอบ

สนามสอบ