คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 011/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555