ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานปูน

ดูรายละเอียดได้ที่นี่