รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 ณ สนามฟุตบอลการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม