รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

ดุูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK