รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

กำหนดการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556


- กรอก เขียนใบสมัคร วันที่ 20-28 พ.ค. 2556

- ทดสอบ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 8 มิ.ย. 2556 (ชาย)

- รายงานตัวเลื่อนชั้นปี ปี 2 และ ปี 3 วันที่ 8 มิ.ย. 2556 (ชาย/หญิง)

- รายงานตัวเลื่อนชั้นปี ปี 4 และ ปี 5 วันที่ 9 มิ.ย. 2556 (ชาย/หญิง)

- รายงานตัวซ้ำชั้น วันที่ 8 มิ.ย. 2556 (ชาย/หญิง)

 

งานกิจกรรมรักษาดินแดน (รด.)