รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

วท.ดอนเมืองใช้ค่ายคุณธรรมลดปัญหาตีกัน

วันนี้(4มิ.ย.)นายเพิ่มสิน เฉยศิริ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าวว่า จากการที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กับกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในการเสริมสร้างให้นักศึกษาใช้หลักธรรมกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อลดความรุนแรง และลดปัญหาการตีกันเมื่อปีที่ผ่านมานั้น พบว่า ค่ายดังกล่าวทำให้นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และความรุนแรงต่างๆลดลง ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 ทางวิทยาลัยจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.ที่ศูนย์เยาวชนนครราชสีมา โดยจะมีพระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากล่อมเกลาจิตใจนักศึกษา พร้อมกับมีการอบรมครูในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้างความรู้การเข้าถึงจิตใจเด็กในการป้องกันปัญหาการตีกันด้วย

นายเพิ่มสิน กล่าวต่อไปว่า ส่วนมาตรการป้องกันปัญหาการตีกันนั้น ทางวิทยาลัยมีระบบตรวจเช็คนักเรียนในช่วงเช้า โดยเฉพาะการเข้าแถวหน้าเสาธง ว่าห้องไหน นักเรียนคนใดขาด หรือไม่มา แล้วที่ไม่มามีสาเหตุอะไร ซึ่งจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันวิทยาลัยได้ประสานผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดความรุนแรงหรือตีกันระหว่างเด็กต่างสถาบัน โดยขอให้แจ้งข้อมูลโดยตรงมาที่วิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ตามอยากให้วิทยาลัยเทคนิคหรือโรงเรียนเทคนิคต่าง ๆ ใช้แนวทางนี้ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรง ด้วย เพราะเชื่อว่าหากแต่ละวิทยาลัยมีมาตรการป้องกัน หรือสามารถตรวจสอบได้ว่า นักศึกษาของตนเองอยู่ที่ใดจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

“เราต้องนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาพัฒนาจิตใจเด็ก โดยเฉพาะนักศึกษาปี 1 เชื่อว่า นักเรียนอาชีวะมีพัฒนาการที่ดีได้ อย่ามองว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเพียงอย่างเดียว ส่วนทัศนคติที่ว่าต้องตีกันเพื่อแสดงให้รุ่นพี่เห็นว่าเก่งนั้น ผมได้ให้ครูอบรมเด็ก รวมทั้งป้องกันกิจกรรมรับน้องไม่ให้รุ่นพี่ปลูกฝังความรุนแรงให้แก่รุ่นน้อง และไม่ให้รุ่นพี่ที่เรียนไม่จบเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยจะมีการตรวจบัตรประชาชนด้วย หากฝ่าฝืนเราก็จะดำเนินคดีทางกฎหมาย สำหรับนอกเวลาเรียน ช่วงกลับบ้าน วิทยาลัยจะมีการสุ่มตรวจตามจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการตีกันอีกด้วย”ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกล่าว

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/209336


เทคนิคดอนเมืองใช้ค่ายคุณธรรมกล่อมเกลาจิตใจ-ลดความรุนแรง-ปัญหาตีกัน

นายเพิ่มสิน เฉยศิริ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เปิดเผยว่า จากการที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กับกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ใช้หลักธรรมกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อลดความรุนแรง และลดปัญหาการตีกัน เมื่อปีที่ผ่านมานั้น พบว่า ค่ายดังกล่าวทำให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักการช่วยเหลือ ผู้อื่น และความรุนแรงต่างๆ ลดลง ดังนั้น ในปี 2556 ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ทางวิทยาลัยจะได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย. ณ ศูนย์เยาวชนนครราชสีมา โดยมีพระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากล่อมเกลาจิตใจนักศึกษา พร้อมกับมีการอบรมครูในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้างความรู้การเข้าถึงจิตใจเด็กในการป้องกันปัญหาการตีกันด้วย

นายเพิ่มสินกล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการการป้องกันปัญหาการตีกัน ทางวิทยาลัยได้มีระบบการตรวจเช็กนักเรียนในช่วงเช้า โดยเฉพาะการเข้าแถวหน้าเสาธง ว่าห้องไหน นักเรียนคนใดขาด หรือไม่มา แล้วที่ไม่มามีสาเหตุใด ซึ่งจะช่วยป้องกันเด็กได้ในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน วิทยาลัยได้ประสานผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดความรุนแรงหรือตีกันระหว่างเด็กต่างสถาบัน ช่วยแจ้งข้อมูลต่างๆ มายังวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ ตนยังอยากให้วิทยาลัยเทคนิค หรือโรงเรียนเทคนิคต่างๆ ใช้แนวทางดังกล่าวในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรง เชื่อว่า หากแต่ละแห่งมีมาตรการป้องกัน หรือสามารถตรวจสอบได้ว่า นักศึกษาของตนเองอยู่ที่ใด ก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

"เราต้องนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาพัฒนาจิตใจเด็ก โดยเฉพาะนักศึกษาปี 1 เชื่อว่า นักเรียนอาชีวะมีพัฒนาการที่ดีได้ อย่ามองว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเพียงอย่างเดียว ส่วนทัศนคติ ต้องไปตีกันเพื่อแสดงให้รุ่นพี่เห็นว่าเก่งนั้น ผมได้ให้ครูอบรมเด็ก รวมทั้งป้องกันกิจกรรมรับน้อง ไม่ให้รุ่นพี่ปลูกฝังความรุนแรงให้แก่รุ่นน้อง และไม่ให้รุ่นพี่ที่เรียนไม่จบเข้ามาร่วมกิจกรรม" ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกล่าว

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32952&Key=hotnews


กรมศาสนาเดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนไทย หวังแก้ไขปัญหาเด็กตีกัน

กรมศาสนาเดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนไทย หวังแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท

นายเพิ่มสิน เฉยศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าวว่า จากการที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ใช้หลักธรรมกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อลดความรุนแรง และลดปัญหาการตีกันพบว่า นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และความรุนแรงต่างๆลดลง ดังนั้น ในปี 2556 ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ วิทยาลัย จะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการ อบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์เยาวชนนครราชสีมา โดยจะมีพระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถกล่อมเกลาจิตใจนักศึกษา พร้อมกับมีการอบรมครูในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้างความรู้การเข้าถึงจิตใจเด็ก

ส่วนมาตรการป้องกันปัญหาการตีกันนั้นวิทยาลัยได้มีระบบการตรวจเช็คนักเรียนช่วงเช้า โดยเฉพาะการเข้าแถวหน้าเสาธง ประสานผู้ปกครอง ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดความรุนแรงหรือตีกันระหว่างเด็กต่างสถาบัน และแจ้งข้อมูลมายังวิทยาลัย

ที่มา http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5606040020011