รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

- ทดสอบความรู้

- สอบสัมภาษณ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

- ประกาศผลสอบ

- รายงายตัว

- รับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

- ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

- มอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

- ลงทะเบียนเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ