รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)

ตำแหน่งครูจ้างสอน (สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งครูจ้างสอน (สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์) จำนวน 1  อัตรา

ดุูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK