รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

ด่วน แจ้ง/ประกาศ หยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2557

แจ้ง นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประกาศหยุดการเรียนการสอน

ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2557 และเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 26 พ.ค. 2557