รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

ประกาศขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 25 พ.ค. 2557

เนื่องจากประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557

ทางวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 25 พ.ค. 2557 ออกไป กำหนดการประชุมใหม่เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง