รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

เรื่อง แจ้งหยุดเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา

ด้วย คณะผู้บริหารและครู-อาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดระยอง

ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทราบว่า วิทยาลัยฯ ขอหยุดเรียนตั้งแต่ วันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 และวิทยาลัยจะเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

 

>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่<<