รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

 

นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

นายณัชธร ทองดอนเปรียง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

 

1

2

3

4

ดร.อัชฌพร อังกินันทน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานฯ

นางภาดี ขุนนนท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางยิ่งภัสสร พิมพิสัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ