รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)  สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

- ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ดุูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK