รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  • ครู-อาจารย์ทุกท่านมาลงเวลาปฏิบัติราชการถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ถึง 1 พฤษภาคม 2555
  • ครู-อาจารย์ทุกท่านมาลงเวลาปฏิบัติราชการในภาคเรียนที่ 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<< ประกาศวิทยาลัย>>>