รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน)

- ครูจ้างสอนสาขาวิชาการตลาด

- ครูจ้างสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ครูจ้างสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดูรายละเอียดที่นี่