รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้มีรายชื่อในประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ให้มารับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 28 มีนาคม 2555

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้น ปวช.

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้น ปวส.


ผู้ไม่มีรายชื่อตามประกาศผลการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สามารถสมัครเรียนในสาขาวิชา ที่ยังไม่เต็ม ได้ในวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 และสอบคัดเลือก วันที่ 10 เมษายน 2555