รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบที่ 1)

วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2555 เวลา 8.30 - 15.30 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ส่งเอกสารมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 บริเวณหน้าอาคาร 2
  2. ชำระเงินบำรุงการศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 บริเวณหน้าอาคาร 3