รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

เปิดซ่อมกิจกรรมหน้าเสาธง,กิจกรรมกลาง,ชมรม,ลูกเสือ ทุกภาคเรียน ลงทะเบียนซ่อมในวันที่ 20 มีนาคม 60 เท่านั้น รายงานตัว 8.00 น. ณ หน้าเสาธง  รายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมเสาธง นศ. ต้องแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และ ช ตัดผมรองทรงสูง  ญ มัดผม เท่านั้น ไม่ถูกต้อง ไม่ให้ซ่อม

2. ซ่อมกิจกรรมกลาง และชมรม นศ. ต้องแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และ ช ตัดผมรองทรงสูง ญ มัดผม เท่านั้น และ เตรียมเสื้อยืด 1ตัว มาด้วยต้องเป็น สีดำ สีเทา สีกลม เท่านั้น ไม่ถูกต้อง ไม่ให้ซ่อม หรือ จะซ่อมโดยทำโครงการมาก็ได้

3. ซ่อมลูกเสือ นศ. ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และ ช ตัดผมรองทรงสูง ญ มัดผม เท่านั้น เครื่องแบบต้องครบ เช่น ชุดลูกเสือที่ถูกต้อง หมวกลูกเสือ เข็มกัดหน้าหมวก  ผ้าพันคอ วอกเก็น  เข็มขัดลูกเสือ อินทนู  ถุงเท้า  ผู้เลือดนก(ผู้ชาย) รองเท้าผ้าใบสีดำ  เท่านั้น ไม่ถูกต้อง ไม่ให้ซ่อม