รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 ช่วงที่ 2

ดูรายชื่อระดับ ปวช. ช่วงที่ 2

ดูรายชื่อระดับ ปวส. ช่วงที่ 2

ดูรายชื่อระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ช่วงที่ 2

กำนดการ

ดูกำหนดการ มอบตัว/ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/เปิดภาคเรียน ช่วงที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว/มอบตัว

1.อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

2.รายละเอียดแบบรายการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวช.(เพิ่มชุดลูกเสือ) ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวส.(เทียบโอนฯ) ปีการศึกษา 2560