รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 - ปัจฉิมนิเทศ

07.30 น. - 08.30 น. รายงานตัว

08.30 น. พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการ

08.30 น. ซ้อมรับประกาศนียบัตร

09.00 น. เสวนาก้าวสู้โลกของงานและโลกการศึกษาอย่างมั่นคง

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

/////////////////////////////////////////////////////////

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 - พิธีรับประกาศนียบัตร

07.00 น. - 08.30 น. รายงานตัวเพื่อเตรียมเข้ารับประกาศนียบัตร

08.30 น. 12.00 น. พิธีรับประกาศนียบัตรและอำลาอาลัย

12.00 น. -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(โต๊ะจีน)