รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

ชั้นปีที่ 1 ใหม่ (ชาย) วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 รวมพล 07.30 น.

ชั้นปีที่ 2-3 (ชาย-หญิง) เลื่อนชั้นปี วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 รวมพล 07.30 น.

ชั้นปีที่ 4-5 เลื่อนชั้นปี วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2555 รวมพล 07.30 น.

 

รายงานตัวซ้ำชั้นปี 1-5 (ชาย-หญิง) วันที่ 12-13 มิ.ย. 2555 รวมพล 07.30 น.

ชั้นปีที่ 1 ใหม่ (หญิง) วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2555 รวมพล 07.30 น.

ประกาศผลนักศึกษาวิชาทหาร (สำรอง) ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) 17 มิ.ย. 2555 เวลา 09.00 น.

รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (สำรอง) ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) 18-22 มิ.ย. 2555

 

หมายเหตุ ทั้งหมดจะดำเนินการ ณ กองอำนวยการฯ ศูนย์กำลังสำรอง วิภาวดี ดินแดง กทม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรักษาดินแดน