รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นรอบที่ 4 (ทุกแผนกวิชา) ในวันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2555 โดยบุคคลที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ และสามารถยื่นใบสมัครได้ในวันที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่แผนกวิชาที่ต้องการสมัคร