ประกาศ วท ดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดูรายละเอียดที่นี่