ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้าสอน)

ช่างกลโรงงาน จำนวน 2  อัตรา

ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1  อัตรา

ดูรายละเอียดที่นี่