ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่การเงิน                                       จำนวน 1  อัตรา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ                                      จำนวน 1  อัตรา

เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณ และงานวิจัย   จำนวน 1  อัตรา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว และงานครูที่ปรึกษา    จำนวน 1  อัตรา

ดูรายละเอียดที่นี่