รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ วท ดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ส.ค. 2017 Webmaster 177
2 ประกาศ วท ดอนเมือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19 ก.ค. 2017 Webmaster 209
3 [ร่าง]ประกาศ วท ดอนเมือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 ก.ค. 2017 Webmaster 66
4 ยกเลิก ประกาศ วท ดอนเมือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 ก.ค. 2017 Webmaster 55
5 [ร่าง]ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 04 ก.ค. 2017 Webmaster 74
6 [ร่าง]ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 มิ.ย. 2017 Webmaster 71
7 ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง ยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร 27 ก.ย. 2016 Webmaster 285
8 ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่องยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร / ยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายน้ำและเครื่องดิ่ม 09 ส.ค. 2016 Webmaster 295
9 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักศักษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 2 04 ก.ย. 2015 Webmaster 787
10 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 27 ส.ค. 2015 Webmaster 701
11 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักศักษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 27 ส.ค. 2015 Webmaster 533
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด 25 ส.ค. 2015 Webmaster 531
13 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2 20 ก.พ. 2015 Webmaster 371
14 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 27 ม.ค. 2015 Webmaster 443
15 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 18 ธ.ค. 2014 Webmaster 422
16 ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ธ.ค. 2014 Webmaster 617
17 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 15 ธ.ค. 2014 Webmaster 366
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ธ.ค. 2014 Webmaster 343
19 ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 พ.ย. 2014 Webmaster 317
20 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 20 พ.ย. 2014 Webmaster 366