รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 พ.ย. 2017 Webmaster 7
2 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 พ.ย. 2017 Webmaster 7
3 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 พ.ย. 2017 Webmaster 8
4 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 พ.ย. 2017 Webmaster 30
5 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 06 พ.ย. 2017 Webmaster 21
6 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 06 พ.ย. 2017 Webmaster 34
7 ประกาศ วท ดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ส.ค. 2017 Webmaster 258
8 ประกาศ วท ดอนเมือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19 ก.ค. 2017 Webmaster 278
9 [ร่าง]ประกาศ วท ดอนเมือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 ก.ค. 2017 Webmaster 90
10 ยกเลิก ประกาศ วท ดอนเมือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 ก.ค. 2017 Webmaster 78
11 [ร่าง]ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 04 ก.ค. 2017 Webmaster 91
12 [ร่าง]ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 มิ.ย. 2017 Webmaster 81
13 ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง ยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร 27 ก.ย. 2016 Webmaster 304
14 ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่องยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร / ยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายน้ำและเครื่องดิ่ม 09 ส.ค. 2016 Webmaster 313
15 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักศักษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 2 04 ก.ย. 2015 Webmaster 803
16 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 27 ส.ค. 2015 Webmaster 715
17 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักศักษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 27 ส.ค. 2015 Webmaster 554
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด 25 ส.ค. 2015 Webmaster 542
19 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2 20 ก.พ. 2015 Webmaster 391
20 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 27 ม.ค. 2015 Webmaster 461