รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ วท. ดอนเมือง เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 02 ต.ค. 2017 Webmaster 493
2 ประกาศ ว.ท. ดอนเมือง เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 21 ก.ย. 2017 Webmaster 235
3 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติ่ม 01 มิ.ย. 2017 Webmaster 1129
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 ช่วงที่ 3 09 พ.ค. 2017 Webmaster 959
5 จำนวนเงินลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560(เฉพาะค่าหน่วยกิต) 07 พ.ค. 2017 Webmaster 923
6 ประกาศรายฃื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 04 พ.ค. 2017 Webmaster 503
7 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 ช่วงที่ 2 05 เม.ย. 2017 Webmaster 3141
8 เรียนเชิญประชุม และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานของงานทะเบียน 24 มี.ค. 2017 Webmaster 435
9 ปฏิทินการลงทะเบียน 1/2560 23 มี.ค. 2017 Webmaster 684
10 ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่อง การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 23 มี.ค. 2017 Webmaster 607
11 ประกาศ วิทยาลัยดอนเมือง เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 06 มี.ค. 2017 Webmaster 381
12 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว/มอบตัว 25 ก.พ. 2017 Webmaster 1055
13 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 25 ก.พ. 2017 Webmaster 2009
14 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 24 ก.พ. 2017 Webmaster 1535
15 ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 05 ก.พ. 2017 Webmaster 911
16 ประกาศ วท. ดอนเมือง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาโควตามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 2016 Webmaster 884
17 ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 03 พ.ย. 2016 Webmaster 660
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปวส ทียบโอนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 10 ต.ค. 2016 Webmaster 786
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปวส เทียบโอนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 07 ต.ค. 2016 Webmaster 754
20 ประกาศ วท.ดอนเมือง เรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. เทียบโอนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 04 ต.ค. 2016 Webmaster 683