รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 584/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 06 ต.ค. 2017 Webmaster 71
2 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 582/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ แบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ 04 ต.ค. 2017 Webmaster 43
3 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 572/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 02 ต.ค. 2017 Webmaster 52
4 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 563/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 02 ต.ค. 2017 Webmaster 87
5 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 553/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ 2560 28 ก.ย. 2017 Webmaster 95
6 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 539/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 21 ก.ย. 2017 Webmaster 55
7 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 515/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ 13 ก.ย. 2017 Webmaster 65
8 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 430/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และคนงานชาย 13 ก.ย. 2017 Webmaster 50
9 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 331/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 08 ก.ย. 2017 Webmaster 86
10 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 503/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมผลการฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษษฝึกงานในสถานประกอบการ 06 ก.ย. 2017 Webmaster 84
11 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 490/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรรการดำเนินงานการจัดงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2560 04 ก.ย. 2017 Webmaster 101
12 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 480/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรรการดำเนินโครงการ "พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ" (Day camp ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2560 29 ส.ค. 2017 Webmaster 91
13 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 422/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครูชาย ดูรายละเอียดที่นี่ 23 ส.ค. 2017 Webmaster 90
14 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 412/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม) 17 ส.ค. 2017 Webmaster 98
15 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 411/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม จริยจรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 17 ส.ค. 2017 Webmaster 105
16 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 401/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่พักอาศัยของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 12 ส.ค. 2017 Webmaster 87
17 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 400/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดเลี้ยงต้อนรับครูผู้ช่วย 10 ส.ค. 2017 Webmaster 77
18 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 390/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 2560 08 ส.ค. 2017 Webmaster 75
19 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 378/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการประชุมเฃิงปฏิบัติการปรับปรุงเล่มแนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 03 ส.ค. 2017 Webmaster 95
20 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 377/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกประจำวันหยุด (กลางวัน) สำหรับครูและเจ้าหน้าที่หญิง 03 ส.ค. 2017 Webmaster 86