รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 18 ส.ค. 2016 Webmaster 711
2 โครงการรับนักศึกษาเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18 ส.ค. 2016 Webmaster 651
3 ประกาศ ทุนการศึกษา ประจำปี 2559 04 ก.ค. 2016 Webmaster 572
4 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้กู็ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและสถานศึกษา 23 พ.ค. 2016 Webmaster 725
5 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้กู็ยืมรายเก่า ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 23 พ.ค. 2016 Webmaster 474
6 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระบบโควตา สาขาช่างอากาศยาน ปีการศึกษา 2559 07 มี.ค. 2016 Webmaster 628
7 โควตาปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 22 ม.ค. 2016 Webmaster 1072
8 โบชัวร์สาขาวิชาช่างอากาศยาน2559 13 ม.ค. 2016 Webmaster 1483
9 โบชัวร์แนะแนวการศึกษา 2559 13 ม.ค. 2016 Webmaster 734
10 ประกาศ โควตา มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 18 ก.ย. 2015 Webmaster 589
11 โควตา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 04 ก.ย. 2015 Webmaster 449
12 ทุนการศึกษามหาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปี 2559 19 ส.ค. 2015 Webmaster 748
13 ทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 19 ส.ค. 2015 Webmaster 328
14 รับนักศึกษาเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19 ส.ค. 2015 Webmaster 327
15 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 ส.ค. 2015 Webmaster 327
16 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 29 ก.ค. 2015 Webmaster 347
17 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสอบผ่านข้อเขียน บริษัทบางากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 09 มิ.ย. 2015 Webmaster 492
18 ประกาศ กำหนดการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 09 มิ.ย. 2015 Webmaster 387
19 ประกาศรายชื่อ นศ. ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ บริษัท Syntec Construction PCL 22 เม.ย. 2015 Webmaster 1130
20 งานนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2558 20 มี.ค. 2015 Webmaster 665