รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10 (53)
fix it center ชุมชนเสริมปรีดีfix it center ชุมชนเสริมปรีดี (714)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (207)
การจัดประชุมความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับสถานศึกษา SMK KRIAN 1 and KRIAN 2 ประเทศอินโดนีเซีย(ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา สู่มาตรฐานนานาชาติ)การจัดประชุมความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับสถานศึกษา SMK KRIAN 1 and KRIAN 2 ประเทศอินโดนีเซีย(ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา สู่มาตรฐานนานาชาติ) (68)
ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 (100)
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ "หนุมานเกมส์ ครั้งที่ ๑๒" ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ (490)
ปฐมนิเทศและละลายพฤติกรรม นศท. ทอ. ปี 2560ปฐมนิเทศและละลายพฤติกรรม นศท. ทอ. ปี 2560 (49)
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายแด่พ่อ ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายแด่พ่อ ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (23)
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธสยาม (สีกัน) ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธสยาม (สีกัน) ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (70)
ประชุมเพื่อหาแนวทางการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญึ่ปุ่น 4 ก.ค. 2560 ประชุมเพื่อหาแนวทางการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญึ่ปุ่น 4 ก.ค. 2560  (17)
โครงการลดการติดเชื้อ hiv รายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์โครงการลดการติดเชื้อ hiv รายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (31)
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 (50)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (67)
โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติดโครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด (50)
ทดสอบและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560ทดสอบและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 (76)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย ผู้อำนวยการ ณัชธร  ทองดอนเปรียง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าเสาธง และหอประชุมอาคาร ๕๒ ปีวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย ผู้อำนวยการ ณัชธร ทองดอนเปรียง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าเสาธง และหอประชุมอาคาร ๕๒ ปี (207)
วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาวันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (42)
สำนักปลัดกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลัง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองสำนักปลัดกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลัง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (18)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายชัยปิติ ตำบลมวกเกล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายชัยปิติ ตำบลมวกเกล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (82)
กิจกรรมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนามหลวงกิจกรรมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนามหลวง (45)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันเสาร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันเสาร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (58)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (138)
โครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรมการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชนโครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรมการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน (183)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (119)
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (34)
การประชุมจัดทำแผนการเรียนทวิภาคีและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกับสถานประกอบการ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองการประชุมจัดทำแผนการเรียนทวิภาคีและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกับสถานประกอบการ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (75)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (66)
โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติดโครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด (48)
กองบิน 5 ปี 4, 5กองบิน 5 ปี 4, 5 (289)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๒/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครโครงการสัมมนาทางวิชาการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๒/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (168)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) แบบเข้มข้นก่อนสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) แบบเข้มข้นก่อนสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (134)
Educational to Employmemt : Vocational Boot Camp ครั้งที่ ๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองEducational to Employmemt : Vocational Boot Camp ครั้งที่ ๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (192)
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ช่วงที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ช่วงที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (25)
วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้รับเกียรติจาก ท่านรองเลขาวาณิชย์ อ่วมศรี มาตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านิาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้รับเกียรติจาก ท่านรองเลขาวาณิชย์ อ่วมศรี มาตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านิาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (38)
ภาคสนามปี 3 กองบิน 4ภาคสนามปี 3 กองบิน 4 (373)
"สานพลังประชารัฐ ปริทรรศน์เทคนิคดอนเมือง" วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ หอประชุม อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (585)
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (231)
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ในสถานประกอบการ ระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ในสถานประกอบการ ระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (133)
ภาคสนามปี 1 ร.ร. การบินภาคสนามปี 1 ร.ร. การบิน (430)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารหอประชุม 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารหอประชุม 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (242)
"ไหว้ครู 59" วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคาร 52 ปี (319)
โครงการ โครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 ของกิจกรรมหลัก "โครงการอนุกรักษ์น้ำและพลังงานด้วย วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" (106)
กิจกรรม BMA Firefighter Roadshowกิจกรรม BMA Firefighter Roadshow (136)
ภาคสนามปี 2 ลพบุรีภาคสนามปี 2 ลพบุรี (69)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง 999 ต้น ,Big Cleaning Day และออกกำลังร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่ดีกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง 999 ต้น ,Big Cleaning Day และออกกำลังร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่ดี (351)
ขอแสดงความยินดี รองฯกชวรรณ หาญกล้า เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559ขอแสดงความยินดี รองฯกชวรรณ หาญกล้า เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 (36)
โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลางโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง (40)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (56)
กิจกรรมวันเอดส์โลก (WORLR AIDS DAY) วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกิจกรรมวันเอดส์โลก (WORLR AIDS DAY) วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (31)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ คีตราชัน พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกิจกรรมเทิดพระเกียรติ คีตราชัน พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (136)
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (66)
รวมภาพการฝึก รด. ปี 2559รวมภาพการฝึก รด. ปี 2559 (99)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (238)
ประชุมการดำเนินดิจกรรมฯ ตามแนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประชุมการดำเนินดิจกรรมฯ ตามแนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (17)
ทำความดีเพื่อพ่อทำความดีเพื่อพ่อ (217)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย (82)
งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (752)
เลือกตั้งนายกองค์การฯ ปี 2559เลือกตั้งนายกองค์การฯ ปี 2559 (191)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 2559กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 2559 (375)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วังรีรีสอร์ท นครนายก 19-20 กันยายน 2559ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วังรีรีสอร์ท นครนายก 19-20 กันยายน 2559 (35)
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2559โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 (27)
โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2559โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2559 (39)
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (18)
อบรมวิทยากรแกนนำ สถานศึกษาคุณธรรมอบรมวิทยากรแกนนำ สถานศึกษาคุณธรรม (116)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ชุมชนธนินทร1กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ชุมชนธนินทร1 (57)
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 (63)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสืออากาศ 21 กรกฏาคา 2559 รร.ฤทธิยะวรรณาลัยวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสืออากาศ 21 กรกฏาคา 2559 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (7)
โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง  (876)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 13 กรกฏาคม 2559กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 13 กรกฏาคม 2559 (39)
ร่วมรักษาการณ์ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2559ร่วมรักษาการณ์ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2559 (32)
โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด(วัดเกาะพญาเจ่ง)โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด(วัดเกาะพญาเจ่ง) (99)
โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด(ชุมชนประเสริฐอิสลาม)โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด(ชุมชนประเสริฐอิสลาม) (80)
โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนบูรพา19โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนบูรพา19 (256)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ2โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ2 (234)
โครงการต่อต้านยาเสพติดปฏิเสธยา 2559โครงการต่อต้านยาเสพติดปฏิเสธยา 2559 (80)
งานเฉลิมพระเกียรติ ครองราชครบ 70 พรรษา 9 มิ.ย. 59งานเฉลิมพระเกียรติ ครองราชครบ 70 พรรษา 9 มิ.ย. 59 (125)
ปฐมนิเทศ ปวส. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ปฐมนิเทศ ปวส. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (20)
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ 26-28 พ.ค 59โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ 26-28 พ.ค 59 (156)
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 (31)
เข้าค่ายลูกเสือระดับตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-12 มี.ค. 59เข้าค่ายลูกเสือระดับตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-12 มี.ค. 59 (34)
เข้าค่ายประดับแถบสามสี ระหว่าง 24-26 ก.พ 59เข้าค่ายประดับแถบสามสี ระหว่าง 24-26 ก.พ 59 (204)
โครงการทำดีเพื่อพ่อโครงการทำดีเพื่อพ่อ (16)
โครงการพลังแผ่นดิน ปีการศึกษา 2558โครงการพลังแผ่นดิน ปีการศึกษา 2558 (43)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 10-11พ.ค.59พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 10-11พ.ค.59 (224)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ2โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ2 (94)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center(ช่วยภัยแล้ง)โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center(ช่วยภัยแล้ง) (103)
การฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 2 ถึง 4 หญิง เขาชนไก่ กาญจนบุรีการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 2 ถึง 4 หญิง เขาชนไก่ กาญจนบุรี (50)
ฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 4 และ 5 ณ. กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 4 และ 5 ณ. กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (53)
การแข่งรถประหยัดเชื้อเพลิง shell eco-marathon 1-7 มีนาคม 2559 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ การแข่งรถประหยัดเชื้อเพลิง shell eco-marathon 1-7 มีนาคม 2559 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (42)
ภาคสนามปี 3 กองบิน 4 นครสวรรค์ภาคสนามปี 3 กองบิน 4 นครสวรรค์ (65)
ภาคสนามปี 2 กองบิน 2 ลพบุรีภาคสนามปี 2 กองบิน 2 ลพบุรี (54)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนสวนทองวิลล่า 5โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนสวนทองวิลล่า 5 (63)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ 3โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ 3 (222)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนโกสุมรวมใจ 3 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนโกสุมรวมใจ 3  (231)
โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการเด่นของรัฐบาลโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการเด่นของรัฐบาล (83)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนเทพประธานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนเทพประธาน (326)
ฝึกภาคสนามปี 1 นักศึกษาวิชาทหาร รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐมฝึกภาคสนามปี 1 นักศึกษาวิชาทหาร รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม (59)
ประเมินการคัดเลือกเยาวชนพระราชทานประเมินการคัดเลือกเยาวชนพระราชทาน (288)
ศึกษาดูงานโครงการทัศนศึกษานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงานโครงการทัศนศึกษานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (29)
กิจกรรมวันลอยกระทง 2558กิจกรรมวันลอยกระทง 2558 (560)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนม่วงมณีโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนม่วงมณี (229)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ1โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนปิ่นเจริญ1 (448)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนศิริสุขโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนศิริสุข (3248)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนเสริมปรีดีโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนเสริมปรีดี (232)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนบูรพา7โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนบูรพา7 (196)
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการณัชธร ทองดอนเปรียงงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการณัชธร ทองดอนเปรียง (548)
ต้อนรับผู้อำนวยการณัชธร ทองดอนเปรียงต้อนรับผู้อำนวยการณัชธร ทองดอนเปรียง (172)
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 (137)
งานตลาดอาชีวะ วันที่ 27 กร​​กฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการงานตลาดอาชีวะ วันที่ 27 กร​​กฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ (109)
แห่เทียนเข้าพรรษา วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558แห่เทียนเข้าพรรษา วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 (65)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ​​พ.ศ. 2558วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ​​พ.ศ. 2558 (9)
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (88)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนบูรพา 18โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชนบูรพา 18 (490)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชน นปอ.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ชุมชน นปอ. (234)
โครงการต่อต้านยาเสพติดปฏิเสธยา 2558โครงการต่อต้านยาเสพติดปฏิเสธยา 2558 (166)
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน (234)
(งานแนะแนว)สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 58/รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล/สัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเงินทุนเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558(งานแนะแนว)สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 58/รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล/สัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเงินทุนเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (8)
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นปวช.1 ณ จังหวัดกาญจนบุรีเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นปวช.1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (169)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตหลักสี่โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตหลักสี่ (37)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตบางเขนโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตบางเขน (61)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตดอนเมืองโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตดอนเมือง (67)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตจตุจักรโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) สำนักงานเขตจตุจักร (39)
กิจกรรมวันเฉลิม 5 ธ.ค. 57กิจกรรมวันเฉลิม 5 ธ.ค. 57 (153)
งานของขวัญข้างสอศ.งานของขวัญข้างสอศ. (122)
อาชีวศึกษาทวิภาคีไทยอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย (330)
แข่งขันทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ฯ2-57เชตุพนฯ แข่งขันทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ฯ2-57เชตุพนฯ  (114)
ประชุมความร่วมมือ สอศ.กับ สช.ประชุมความร่วมมือ สอศ.กับ สช. (108)
ปฏิรูปอาชีวศึกษา ประชุมเพิ่มผู้เรียนปฏิรูปอาชีวศึกษา ประชุมเพิ่มผู้เรียน (23)
บ.เอพีฮอนด้ามอบเครื่องยนต์บ.เอพีฮอนด้ามอบเครื่องยนต์ (17)
ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 2557ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 2557 (112)
กิจกรรมโครงการลูกเสือเหล่าอากาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพัฒนาชุมชนวัดนางพิมพ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557กิจกรรมโครงการลูกเสือเหล่าอากาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพัฒนาชุมชนวัดนางพิมพ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 (87)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนร่มไทรงามพัฒนาโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา (193)
การประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียนและการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาการประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียนและการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา (31)
งานเกษียณ 2557งานเกษียณ 2557 (65)
เลี้ยงส่งอาจารย์เลี้ยงส่งอาจารย์ (49)
การอบรมทักษะอาชีพธุรกิจถ่ายเอกสารการอบรมทักษะอาชีพธุรกิจถ่ายเอกสาร (65)
กรมกิจกรรมพลเรือนทหารอากาศกรมกิจกรรมพลเรือนทหารอากาศ (43)
ภาพกิจกรรมปลุกจิตสำนึกเด็กไทยโตไปไม่โกง วันที่ 11 กันยายน 2557ภาพกิจกรรมปลุกจิตสำนึกเด็กไทยโตไปไม่โกง วันที่ 11 กันยายน 2557 (16)
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2557กิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2557 (33)
โครงการศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโครงการศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (23)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนโกสุมสามัคคี 2โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 (215)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนโกสุมสามัคคี 1โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 (191)
เยี่ยมชม รร.ช่างฝีมือทหารเยี่ยมชม รร.ช่างฝีมือทหาร (30)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลางโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง (217)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนสวนทองวิลล่า5โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนสวนทองวิลล่า5 (236)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ (194)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนแหลมทองนิเวศน์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนแหลมทองนิเวศน์ (199)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 (49)
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม (430)
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 (87)
โครงการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯโครงการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ (69)
การอบรมโครงการต่อต้านยาเสพย์ติดปฏิเสธยา 2557การอบรมโครงการต่อต้านยาเสพย์ติดปฏิเสธยา 2557 (107)
คสช. คืนความสุขให้คนในชาติคสช. คืนความสุขให้คนในชาติ (56)
การประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2557การประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (54)
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปี 2557ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปี 2557 (35)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 (119)
คณะผู้อำนวยการจากญี่ปุ่นมาดูงานคณะผู้อำนวยการจากญี่ปุ่นมาดูงาน (78)
งานเทคนิคดอนเมืองปริทรรศ์ ก้าวไกลสู่สากล ประจำปี 2556งานเทคนิคดอนเมืองปริทรรศ์ ก้าวไกลสู่สากล ประจำปี 2556 (165)
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ปี 2557ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ปี 2557 (33)
รับมอบกล้องวงจรปิดรับมอบกล้องวงจรปิด (32)
งานกีฬาสี ปี 2556งานกีฬาสี ปี 2556 (148)
	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕๒ ปีวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕๒ ปีวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (25)
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ สนามเสือป่างานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ สนามเสือป่า (177)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556 (97)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2556 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2556 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย (117)
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง บริษัท เอก – ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง บริษัท เอก – ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (21)
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (62)
อบรมแผนการสอน วันที่ 1-2 ตุลาลม 2556อบรมแผนการสอน วันที่ 1-2 ตุลาลม 2556 (74)
งานเลี้ยงเกษียณ 56งานเลี้ยงเกษียณ 56 (173)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 เพื่อรับทราบแนวคิดรูปแบบการจัดการศึกษาระบบฐานสมรรถะ 1 ปี ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 1/2556ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 เพื่อรับทราบแนวคิดรูปแบบการจัดการศึกษาระบบฐานสมรรถะ 1 ปี ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 1/2556 (12)
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Automation Technology & It's Efficiency" ณ ห้องประชุม(โสตทัศนศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (60)
ตักบาตรวันแม่แห่งชาติ ตักบาตรวันแม่แห่งชาติ  (73)
การอบรม เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างการอบรม เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (70)
พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  (41)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนศิริสุขโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนศิริสุข (510)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ข้างวัดดอนเมืองโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ข้างวัดดอนเมือง (140)
 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ถ.ช่างอากาศอุทิศ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ถ.ช่างอากาศอุทิศ (82)
อาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand(หน้ากระทรวงศึกษาธิการ)อาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand(หน้ากระทรวงศึกษาธิการ) (35)
อาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand(ช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์)อาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand(ช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์) (12)
พิธีมอบเครื่องยนต์อากาศยานที่ปลดประจำการ ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพิธีมอบเครื่องยนต์อากาศยานที่ปลดประจำการ ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (50)
การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อพัฒนาเป็น การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อพัฒนาเป็น "ชุดอาหารปิ่นโต" ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (270)
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (102)
โครงการสิ่งแวดล้อมโครงการสิ่งแวดล้อม (66)
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (45)
โครงการต่อต้านยาเสพตืดโครงการต่อต้านยาเสพตืด (76)
 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนวังไพเวช โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนวังไพเวช (99)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนดาวทองโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ ชุมชนดาวทอง (70)
พิธีรับประกาศนียบัตร ปี 2555พิธีรับประกาศนียบัตร ปี 2555 (65)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะเวลา 3 ปี(ปีการศึกษา 2556-2558)การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะเวลา 3 ปี(ปีการศึกษา 2556-2558) (18)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ กรุงเทพฯการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ กรุงเทพฯ (33)
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสีกัน(พุทธสยาม)โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสีกัน(พุทธสยาม) (115)
กองลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 กองลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2556  (167)
ลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าค่ายพักแรมเพื่อประกอบพิธีเข้าประจำกอง ประดับแถบสามสี วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าค่ายพักแรมเพื่อประกอบพิธีเข้าประจำกอง ประดับแถบสามสี วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (204)
โครงการขับขี่ปลอดภัย ในความร่วมมือระหว่างบริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันที่ 14-15 มกราคม 2556โครงการขับขี่ปลอดภัย ในความร่วมมือระหว่างบริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันที่ 14-15 มกราคม 2556 (40)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it  Center ) ตั้งแต่วันที่ 25 – 27  มกราคม 2556 ณ สนามฟุตบอลการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 ณ สนามฟุตบอลการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (43)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it  Center ) ตั้งแต่วันที่ 17 – 19  มกราคม 2556 ณ ลานสมาคมเมืองทองนิเวศน์1  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มกราคม 2556 ณ ลานสมาคมเมืองทองนิเวศน์1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (120)
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร  (95)
กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (48)
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (119)
โครงการอบรมการสร้างสื่อ ON LINE ด้วยระบบ LMS ให้กับครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองโครงการอบรมการสร้างสื่อ ON LINE ด้วยระบบ LMS ให้กับครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (32)
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัดธรรมกายเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัดธรรมกาย (116)
ร่วมงานครบรอบ 10 ปี ทูบีนัมเบอร์วัน ที่เมืองทองธานีร่วมงานครบรอบ 10 ปี ทูบีนัมเบอร์วัน ที่เมืองทองธานี (40)
ชนะเลิศการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงชนะเลิศการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง (24)
ประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กทะเลาะวิวาท (30)
ร่วมบริจาคเลือด และรับมอบอุปกรณ์กีฬาร่วมบริจาคเลือด และรับมอบอุปกรณ์กีฬา (197)
ครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนวิชาชีพพื้นฐานประยุกต์และชุดการเรียนวิชาพื้นฐานร่วมครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนวิชาชีพพื้นฐานประยุกต์และชุดการเรียนวิชาพื้นฐานร่วม (19)
ส่งครูอุษาส่งครูอุษา (23)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำมอดูลสมรรถนะอาชีพ หลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำมอดูลสมรรถนะอาชีพ หลักสูตรฐานสมรรถนะ (16)
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะเยี่ยมดอนเมืองฯรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะเยี่ยมดอนเมืองฯ (23)
โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนโดยความร่วมมือกับกฟน.โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนโดยความร่วมมือกับกฟน. (33)
โรงเรียนสวย.. ด้วยมือเราโรงเรียนสวย.. ด้วยมือเรา (15)
เดินขบวนฉลองพุทธชยันตีเดินขบวนฉลองพุทธชยันตี (30)
องคมนตรี รัฐมนตรี และเลขาธิการสอศ. ตรวจเยี่ยม วทดม.องคมนตรี รัฐมนตรี และเลขาธิการสอศ. ตรวจเยี่ยม วทดม. (88)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 (43)
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (31)
แผนกบัญชีการจัดสัมนาเชิงวิชาการบรรยายพิเศษแผนกบัญชีการจัดสัมนาเชิงวิชาการบรรยายพิเศษ (17)
ยินดีต้อนรับท่านผอ.วีระเดชยินดีต้อนรับท่านผอ.วีระเดช (21)
แผนกบัญชีร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สนามบินดอนเมืองแผนกบัญชีร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สนามบินดอนเมือง (17)
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (23)
อุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง - 27 ตุลาคม 2554อุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง » 27 ตุลาคม 2554 (21)
อุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง - 23 ตุลาคม 2554 อุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง » 23 ตุลาคม 2554  (9)
อุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง - 22 ตุลาคม 2554อุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง » 22 ตุลาคม 2554 (17)
แผนกบัญชีร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หมู่บ้านปิ่นเจริญ 2แผนกบัญชีร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หมู่บ้านปิ่นเจริญ 2 (30)
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา (12)
แผนกบัญชีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพรมรังสีแผนกบัญชีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพรมรังสี (22)
สุขาลอยน้ำสุขาลอยน้ำ (38)
 
Powered by Phoca Gallery