ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561

โพสต์โดยADMIN WEB


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการ Train the trainer java fundametal

โพสต์โดยADMIN WEB   [ อัปเดต ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ)

โพสต์9 ม.ค. 2561 06:20โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 20:18 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ

โพสต์26 ธ.ค. 2560 04:52โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 04:52 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าทีงานประกัน)

โพสต์26 ธ.ค. 2560 04:51โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 04:51 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี

โพสต์13 ธ.ค. 2560 06:20โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 18:45 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ)

โพสต์13 ธ.ค. 2560 06:20โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 03:46 ]


กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ(ชาย) ปีการศึกษา 2560

โพสต์1 ธ.ค. 2560 02:43โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2560 02:52 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์2 พ.ย. 2560 02:34โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 03:45 ]


1-9 of 9