ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

โพสต์9 มี.ค. 2561 06:29โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 01:19 ]

จุลสาร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์21 ก.พ. 2561 23:41โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 23:42 ]


รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ก.พ. 2561 20:55โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:56 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ ,พนักงานขับรถยนต์)

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:57โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 22:58 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องหยุดการเรียนการสอน

โพสต์23 ม.ค. 2561 03:30โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 03:30 ]


บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 ม.ค. 2561 23:55โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 03:20 ]


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการ Train the trainer java fundametal

โพสต์15 ม.ค. 2561 23:53โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 23:53 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ)

โพสต์9 ม.ค. 2561 06:20โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 20:18 ]


1-10 of 16