ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 06:31โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 06:31 ]


ประชาสัมพันธ์โครงการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

โพสต์9 เม.ย. 2561 23:47โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2561 23:47 ]


ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพีกของทางราชการ พ.ศ. 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:34โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:34 ]


BIG CLEANING DAY 2018(23-30 มีนาคม 2561)

โพสต์23 มี.ค. 2561 06:46โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2561 06:46 ]


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

โพสต์9 มี.ค. 2561 06:29โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 01:19 ]

จุลสาร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์21 ก.พ. 2561 23:41โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 23:42 ]


รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ก.พ. 2561 20:55โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2561 06:21 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ ,พนักงานขับรถยนต์)

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:57โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 22:58 ]


1-10 of 20