การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพื้น ฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูภาพ กิจกรรม ต่างๆ ภายในงาน 11- 15 กพ. 2556

   อัลบั้มภาพ จากทีมงานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

   ภาพพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้น ฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555

   ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทต่างๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขัน ประเภทต่าง ๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางการแข่งขัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

1. ตารางการแข่งขัน ทักษะประเภทอุตสาหกรรม

2. ตารางการแข่งขัน ทักษะประเภทพานิชยกรรมสานสนเทศ

3. ประกวด ร้องเพลง และสันทรพจน์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลทั่วไป